herstel het kader

Herstel het kader

In sommige bedrijven werd in het verleden om talrijke redenen de sociale dialoog minder aandacht gegeven met als resultaat dat excessen meer en meer de vrije loop kregen;Dikwijls is dit een zeer langzaam maar zeker proces waarbij het kader waarin een constructieve sociale dialoog thuis hoort helemaal werd doorbroken. Het naleven van de wettelijke bepalingen & de basics van het sociaal overleg worden met de dag moeilijker en moeilijker. In sommige gevallen kan dit voor het management zelfs verlammend beginnen werken en komen bepaalde activiteiten van het bedrijf hierdoor zelfs concurrentiëel in gevaar.

Net zoals het evolueren naar een scheefgegroeide situatie heeft ook het herstel ervan geruime tijd nodig. Om deze operatie succesvol te laten verlopen is een op maat gemaakt plan nodig, een consequente uitvoering met de juiste prioriteiten en vooral een volgehouden inspanning. Na stap na stap wordt het kader herstelt om de sociale dialoog terug de constructieve plaats te geven die het verdient.