Herstructureringen

Herstructureringen

Leuk is het nooit , maar des te meer is het dikwijls nodig om bedrijven concurrentieel te houden. Naast het naleven van de wettelijke bepalingen zoals de Wet Renault, gaat dit dikwijls gepaard met de oprichting van tewerkstellingscellen, dossiers inzake brugpensioen en erkenning economische reden voor het paritair comité. Goede contacten met RVA, VBAB, FOD tewerkstelling om op voorhand de dossiers voor te bereiden vermijden veel ergernis en verhinderen soms een afwikkeling binnen de gestelde timing. Bij een herstructurering is het van cruciaal belang om zelf het heft in eigen handen te houden en het proces feilloos te kunnen sturen van a tot z, zoals gepland.